Els alumnes de 3r d'ESO treballen a francès les activitats de lleure i els hobbies.

Les passe-temps et les loisirs

/
0 Comments
Els alumnes de 3r d'ESO treballen a francès les activitats de lleure i els hobbies.


Cap comentari: